ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 - 106 72 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:800514314 - Δ.Ο.Υ.: Δ' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:210.3387060 - FAX: 210.3388054
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ